EF SET Puanı

EF SET English Certificate, 0 ile 100 arasındaki ölçekte hem okuma hem dinleme bölümünün ortalaması olan bir genel puanla puanlandırılır. EF SET Quick Check 3 seviye ölçeğinde puanlandırılır: düşük, orta ve yüksek. EF SET'ı tamamlayan öğrenciler okuma bölümü için 0 ile 100 arasındaki ölçekte bir puan, dinleme bölümü için 0 ile 100 arasındaki ölçekte bir puan ve yine 0 ile 100 arasında bir genel puan alırlar. EF SET sınavındaki okuma ve dinleme bölümleri, puanın hesaplanmasında aynı değere sahiptirler. Genel EF SET puanı, iki bölüm puanının ortalamasıdır.

Puan ölçütleri

EF SET puanları CEFR seviyeleriyle uyuşmaktadır ve hem EF SET puanı hem de CEFR denkliği sınav sonucu raporlarında belirtilmektedir. EF SET tüm yeterlilik seviyelerini karşılaştırılabilir doğrulukla ölçen standart bir sınav iken, çoğu İngilizce sınavı orta seviyeleri doğru bir şekilde ölçer ancak başlangıç ve ileri seviyeleri doğru bir şekilde ölçemez.

EF SET English Certificate puanlarının, TOEFL ve IELTS puan bandı ile uyumlu olduğu gösterilmiştir. Bu, EF SET English Certificate puanlarının İngilizce dinleme ve okuma becerilerini diğer iki sınav kadar iyi ölçtüğü anlamına gelir.

Geçerlilik süresi

EF SET puanlarının süresi dolmaz ve bir İngilizce yeterlilik belgesi olarak doğrudan LinkedIn'de paylaşılabilir. Bu puanlar CV veya bir iş görüşmesi gibi profesyonel ortamda da kullanılabilir. EF Education First Labs, yıllık EF İngilizce Yeterlilik Endeksini oluşturmak için anonim EF SET puanlarını kullanıyor.