Cambridge C2 Proficiency (CPE)

Cambridge English C2 Proficiency sınavı (CPE olarak da bilinir), Cambridge English sınav paketindeki en yüksek seviye sınavdır. Cambridge İngilizce'de yeterlik sertifikası almak, bir öğrencinin İngilizce'yi ana dile yakın bir seviyede bildiğini ve İngilizce'nin kullanıldığı tüm ortamlarda eğitim görebileceğini veya çalışabileceğini gösterir.

Tüm Cambridge English sınavlarında olduğu gibi, CPE sınavı geçme/kalma sistemine sahiptir ve sınavı geçenlere süresi dolmayan bir sertifika sunar. Cambridge C2 Proficieny sınavı kağıt üzerinden veya bilgisayar üzerinden sunulabilir. Her iki durumda da toplam 236 dakika sürer.

Sınavın yapısı

CPE dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini sınar. Sınav şu şekilde bir yapıya sahiptir:

1. Bölüm (90 dakika) – C2 Proficiency sınavının ilk bölümü okuduğunu anlama, dil bilgisi ve kelime dağarcığını sınar. Bu bölümde, yedi alt bölüme ve toplam 53 adet çoktan seçmeli, boşluk doldurma ve eşleştirme sorusu bulunur. CPE'nin bu bölümünde toplam okunacak 3,000 kelime bulunur. Tüm metinler kitap, gazete, dergi ve makale gibi özgün İngilizce yazılardan ve internetten derlenmiştir.

2. Bölüm (90 dakika) – CPE sınavının ikinci bölümü yazma becerisini ölçer. Bu bölümde iki alt bölüm bulunur. İlk bölümde, öğrenci iki kısa metin okur ve sonra her iki metnin argümanlarını özetleyen ve fikirlerle ilgili kendi görüşünü belirten bir makale yazmalıdır. İkinci yazıda öğrencinin 5 seçeneği bulunur ve buna öğrencinin sınavdan önce okumuş zorunda olduğu, İngiliz literatüründen bir kitap üzerine bir yazı seçeneği de bulunur. Kabul edilen kitaplar dönem dönem değişir.

3. Bölüm (40 dakika) – C2 Proficiency sınavının üçüncü bölümü dinlediğini anlama becerisini ölçer. Öğrenci, ana dili İngilizce olan kişilerin konuşmalarını duyar ve duyduklarıyla ilgili soruları yanıtlar. Her kayıt iki defa oynatılır. Kayıtlarda birçok İngiliz aksanı olabilir ve bu kayıtlar genellikle doğal bir hızdaki radyo, televizyon ve diğer özgün konuşmalardan oluşur. Bu bölümde, 4 alt bölüme ayrılmış toplam 30 soru bulunur.

4. Bölüm (16 dakika) – CPE sınavının son bölümü İngilizce konuşma becerisini ölçer. C2 Proficiency sınavının bu bölümünde öğrenciler çiftler halinde alır ve sınav merkezinin programına bağlı olarak, bu bölüm için sınav merkezine farklı bir günde gelmeleri istenebilir. Konuşma sınavı üç kısa bölümden oluşur. İlk bölümde öğrenci denetmenle birlikte kendi kendine konuşur, diğer iki bölümde sınava giren diğer öğrenci ile konuşur.

Puanlama

Tüm Cambridge English sınavları 2016 yılından beri aynı puanlama ölçeği kullanılarak sunulmaktadır. Düşük seviyeli sınavlar ölçeğin daha düşük aralığında bir puan sunmakta ve daha yüksek seviyeli sınavlar ise aynı ölçekte daha yüksek puanlar sunmaktadır. C2 Proficiency Sınavının puanlarının geçerliliği 160 - 210 arasında değişmektedir. 200 veya üstü bir puan sınavı "geçti" olarak değerlendirilir ve bu puana sahip öğrencilere, CEFR'a göre İngilizce'de C2 seviyesine denk gelen Cambridge C2 English proficiency sertifikası verilir. 180 ile 199 arasında puan alan öğrenciler C1 İngilizce sertifikası alırlar.

Her öğrenci CPE sonuçlarını, toplam puan ve ona denk gelen CEFR seviyesinin yanı sıra, dört beceriye göre aldıkları puana göre ayrılmış bir şekilde alır. Eğer öğrenci C2 Proficiency sınavında geçer bir puan alırsa, süresi dolmayan bir sertifika alır. Ancak geçer bir puan alamazsa, sadece puan bildirimini alır.

Özenli, yüksek seviye bir sınav olan C2 Proficiency sınavı için kaydolmadan önce, İngilizce becerilerinizin bu sınav için yeterli olup olmadığını öğrenmek için ücretsiz Cambridge seviye belirleme sınavına çevrimiçi katılabilirsiniz.