Fiiller

İngilizce'de doğru fiil zamanını seçmek ve fiil çekimini doğru yapmak karmaşık olabilir. Nasıl oluşturulduğu ve nasıl kullanıldığı hakkında daha fazlasını öğrenmek için fiil zamanına tıklayın, ya da o zamandaki tüm kip listesini ve referanslarını görmek için bir zaman seçin.

İngilizce'de Şimdiki Zaman Kipleri Örnekler
Simple present tense They walk home.
Present continuous tense They are walking home.
İngilizce'de Geçmiş Zaman Kipleri  
Simple past tense Peter lived in China in 1965.
Past continuous tense I was reading when she arrived.
İngilizce'de Tanımlanmış Geçmiş Zaman Kipleri  
Present perfect tense I have lived here since 1987.
Present perfect continuous I have been living here for years.
Past perfect We had been to see her several times before she visited us.
Past perfect continuous He had been watching her for some time when she turned and smiled.
Future perfect We will have arrived in the States by the time you get this letter.
Future perfect continuous By the end of your course, you will have been studying for five years.
İngilizce'de Gelecek Zaman Kipleri  
Simple future tense They will go to Italy next week.
Future continuous tense I will be travelling by train.
İngilizce'de Şartlı Zaman Kipleri  
Zero conditional If ice gets hot it melts.
Type 1 conditional If he is late I will be angry.
Type 2 conditional If he was in Australia he would be getting up now.
Type 3 conditional She would have visited me if she had had time.
Mixed conditional I would be playing tennis if I hadn't broken my arm.
İngilizce'de -ing yapıları  
Ulaç I like swimming.
Durum ortacı She goes running every morning.
Mastar  
Edilgen çatı