Geçmiş Zaman

İngilizce'de dört adet geçmiş zaman kipi bulunur. Bu kipleri geçmişte başlamış ve geçmişte bitmiş şeyler ya da geçmişte başlamış ve şimdiki zamana kadar devam eden şeyler hakkında konuşmak için kullanın.

  • Simple Past - geçmişte başlamış ve geçmişte bitmiş eylemler.
  • Past Continuous - geçmişte başlamış ve şimdiki zamana kadar devam eden eylemler.
  • Past Perfect - geçmişte gerçekleşen farklı bir eylemden önce başlamış ve önce bitmiş eylemler.
  • Past Perfect Continuous - geçmişte başlayan ve geçmişte gerçekleşmiş farklı bir eylem gerçekleşene kadar devam eden eylemler.