Present Perfect

'Present Perfect' kipini oluşturma

Her fiilin 'present perfect' hali iki unsurdan oluşur : to have (present tense) yardımcı fiilinin uygun biçimi, ve temel fiilin geçmiş zaman ortacı. Düzenli bir fiilin geçmiş zaman ortacı kök + ed şeklindedir, örneğin played, arrived, looked. Düzensiz fiiler için, 'Fiiller' adlı bölümdeki Düzensiz fiiller tablosuna göz atın.

Olumlu
Özne to have geçmiş zaman ortacı
She has visited.
Olumsuz
Özne to have + not geçmiş zaman ortacı
She has not (hasn't) visited.
Soru Cümlesi
to have özne geçmiş zaman ortacı
Has she visited?
Olumsuz Soru Cümlesi
to have + not özne geçmiş zaman ortacı
Hasn't she visited?
To Walk, present perfect
Olumlu Olumsuz Soru Cümlesi
I have walked I haven't walked Have I walked?
You have walked You haven't walked. Have you walked?
He, she, it has walked He, she, hasn't walked Has he, she, it walked?
We have walked We haven't walked Have we walked?
You have walked You haven't walked Have you walked?
They have walked They haven't walked Have they walked?

'Present perfect' kipinin işlevleri

'Present Perfect' geçmiş zaman ile şimdiki zaman arasında bir bağ belirtir. Eylemin zamanı şimdiki zamandan öncedir ama belirtilmemiştir, ve çoğu kez eylemin kendisinden çok sonucu ile ilgileniriz.

DİKKATLİ OLUN! Ana dilinizde benzer bir biçime sahip bir fiil olabilir, fakat anlam muhtemelen aynı DEĞİLDİR.
'Present Perfect' şu durumları tanımlamak için kullanılır
 • Geçmişte başlayan ve şu anda devam eden bir eylem veya durum. I have lived in Bristol since 1984 (= ve hala orada yaşıyorum.)
 • Henüz sonuçlanmamış bir zaman aralığında gerçekleşen bir eylem. She has been to the cinema twice this week (= ve hafta henüz bitmedi.)
 • Geçmiş ile şimdiki zaman arasında belirtilmeyen bir zamanda gerçekleşen bir tekrarlanan eylem. We have visited Portugal several times.
 • Çok yakın bir zamanda tamamlanmış, 'just' ile ifade edilen bir eylem. I have just finished my work.
 • Zamanın önemli olmadığı bir eylem. He has read 'War and Peace'. (= okumuş olduğu sonucu önemli)

Not: Ne zaman, nerede, kim olduğu ile ilgili ayrıntıları vermek veya sormak istediğimizde geçmiş zaman (simple past) kullanılır. Present perfect ve simple past kipleri arasında bir tercih yapma ile ilgili daha fazlasını öğrenin.

Geçmişte başlamış ve şimdiki zamanda devam eden eylemler
 • They haven't lived here for years.
 • She has worked in the bank for five years.
 • We have had the same car for ten years.
 • Have you played the piano since you were a child?
Bahsedilen zaman aralığının henüz sonlanmadığı durumlar
 • I have worked hard this week.
 • It has rained a lot this year.
 • We haven't seen her today.
Geçmiş ve şu an arasında belirtilmeyen bir aralıkta tekrarlanmış eylemler
 • They have seen that film six times
 • It has happened several times already.
 • She has visited them frequently.
 • We have eaten at that restaurant many times.
Çok yakın zamanda tamamlanmış eylemler (+just)
 • Have you just finished work?
 • I have just eaten.
 • We have just seen her.
 • Has he just left?
Eylemin tam zamanının önemli olmadığı veya bilinmediği durumlar
 • Someone has eaten my soup!
 • Have you seen 'Gone with the Wind'?
 • She's studied Japanese, Russian, and English.

'Present perfect' kipini "ever", "never", "already", ve "yet" sözcükleri ile kullanma, ve 'present perfect' kipini "for" ve "since" sözcükleri ile kullanma hakkında daha fazlasını okuyun.