Mixed Conditional

Şartlı bir cümlenin iki kısmının farklı zamanları belirtmesi mümkündür, ve elde edilen cümle bir "mixed conditional" cümledir. İki tür 'mixed conditional' cümle bulunur.

Geçmişteki şartın şimdiki zamandaki sonucu

Yapı

Bu tür 'mixed conditional' cümlede, 'if cümlesinde 'past perfect' kipi, ve temel cümlede 'present conditional' kipi kullanılır.

If cümlesi (şart) Temel cümle (sonuç)
If + past perfect present conditional
If this thing had happened that thing would happen.

Tüm şartlı cümlelerde olduğu gibi, cümlelerin sırası sabit değildir. Cümlelerin yeri değiştirildiğinde zamirleri yeniden düzenleyerek ve noktalama işaretlerini uyarlayarak aynı anlam elde edilebilir.

Örnekler
 • If I had worked harder at school, I would have a better job now.
 • I would have a better job now if I had worked harder at school.
 • If we had looked at the map we wouldn't be lost.
 • We wouldn't be lost if we had looked at the map.
 • If you had caught that plane you would be dead now.
 • You would be dead now if you had caught that plane.
İşlev

Bu tür 'mixed conditional' gerçek olmayan geçmişte bir şartı ve bu şartın şimdiki zamanda olası sonucunu belirtir. Bu cümleler hem geçmişteki hem de şimdiki zamandaki gerçekliğe zıt bir durumu ifade eder. Bu 'mixed conditional' cümlelerde, zaman "if" cümlesinde geçmiş zaman ve temel cümlede şimdiki zamandır.

Örnekler
 • If I had studied I would have my driving license. (but I didn't study and now I don't have my license)
 • I would be a millionaire now if I had taken that job. (but I didn't take the job and I'm not a millionaire)
 • If you had spent all your money, you wouldn't buy this jacket. (but you didn't spend all your money and now you can buy this jacket)

Bu 'mixed conditional' cümlelerde kesinlik derecesi, izin, veya sonuç ile ilgili bir öneri belirtmek için temel cümlede would yerine kip belirteçleri kullanılabilir.

Örnekler
 • If you had crashed the car, you might be in trouble.
 • I could be a millionaire now if I had invested in ABC Plumbing.
 • If I had learned to ski, I might be on the slopes right now.

Şimdiki zamandaki veya devam eden şartın geçmişteki sonucu

Yapı

Bu ikinci tür 'mixed conditional' cümlede, 'if cümlesinde 'simple past' kipi, ve temel cümlede 'perfect conditional' kipi kullanılır.

If cümlesi (şart) Temel cümle (sonuç)
If + simple past perfect conditional
If this thing happened that thing would have happened.

Tüm şartlı cümlelerde olduğu gibi, cümlelerin sırası sabit değildir. Cümlelerin yeri değiştirildiğinde zamirleri yeniden düzenleyerek ve noktalama işaretlerini uyarlayarak aynı anlam elde edilebilir.

Örnekler
 • If I wasn't afraid of spiders, I would have picked it up.
 • I would have picked it up if I wasn't afraid of spiders.
 • If we didn't trust him we would have sacked him months ago.
 • We would have sacked him months ago if we didn't trust him.
 • If I wasn't in the middle of another meeting, I would have been happy to help you.
 • I would have been happy to help you if I wasn't in the middle of another meeting.
İşlev

Bu 'mixed conditional' cümleler şimdiki zamanda gerçek olmayan bir durumu ve bu durumun geçmişteki olası (ama gerçek olmayan) sonucunu belirtirler. Bu 'mixed conditional' cümlelerde, if cümlesinin zamanı şimdiki zaman veya her zaman ve temel cümlenin zamanı şu andan öncedir. Örneğin, "If I wasn't afraid of spiders" şimdiki zamandaki gerçekliğe zıttır. Örümceklerden korkuyorum. "I would have picked it up" geçmiş zamandaki gerçekliğe zıttır. Yerden kaldırmadım.

Örnekler
 • If she wasn't afraid of flying she wouldn't have travelled by boat.
 • I'd have been able to translate the letter if my Italian was better.
 • If I was a good cook, I'd have invited them to lunch.
 • If the elephant wasn't in love with the mouse, she'd have trodden on him by now.