Future Perfect CONTINUOUS

Yapı

'Future perfect continuous' kipi iki unsurdan oluşur
the future perfect of the verb "to be" fiilinin 'future perfect' hali (will have been) + temel fiilin durum ortacı (kök + ing)

Özne + will have been + durum ortacı
He will have been playing.
I will have been playing.
To LIVE, 'future perfect CONTINUOUS tense'
Olumlu Olumsuz Soru Cümlesi Olumsuz Soru Cümlesi
I will have been living I won't have been living Will I have been living? Won't I have been living?
You will have been living You won't have been living Will you have been living? Won't you have been living?
He will have been living He won't have been living Will he have been living? Won't he have been living?
We will have been living We won't have been living Will we have been living? Won't we have been living?
They will have been living They won't have been living Will they have been living? Won't they have been living?

İşlev

'Future perfect simple' kipinde olduğu gibi, bu biçim kendimizi gelecekte canlandırmak ve geriye bakmak için kullanılır. Şu an ile gelecekte bir zaman arasında sonuçlanmamış bir eylem veya olayı belirtir. Çoğunlukla bir zaman ifadesi ile kullanılır.

Örnekler
  • I will have been waiting here for three hours by six o'clock.
  • By 2001 I will have been living in London for sixteen years.
  • When I finish this course, I will have been learning English for twenty years.
  • Next year I will have been working here for four years.
  • When I come at 6:00, will you have been practicing long?