Past perfect tense

'Past perfect' kipinin işlevleri

'Past perfect' kipi şu andan önceki bir zamandan önce olan bir zamanı ifade eder. Geçmişte bir olayın başka bir olaydan önce gerçekleştiğini açıklamak için kullanılır. Hangi olayın ilk önce belirtildiğinin bir önemi yoktur - zaman kipi hangisinin önce gerçekleştiğini açıklığa kavuşturur.

Bu örneklerde, A olayı ilk önce gerçekleşmiştir ve B olayı daha sonra veya daha yakın zamanda gerçekleşen olaydır:

A Olayı B Olayı
John had gone out when I arrived in the office.
A Olayı B Olayı
I had saved my document before the computer crashed.
B Olayı A Olayı
When they arrived we had already started cooking.
B Olayı A Olayı
He was very tired because he hadn't slept well.

'Past perfect' kipini oluşturma

İngilizce'de 'Past Perfect' kipi iki kısımdan oluşur: to have fiilinin 'past tense' hali (had) + temel fiilin geçmiş zaman ortacı.

Özne had geçmiş zaman ortacı
Olumlu
She had given
Olumsuz
She hadn't asked.
Soru Cümlesi
Had they arrived?
Olumsuz Soru Cümlesi
Hadn't you finished?
To DECIDE, 'past perfect'
Olumlu Olumsuz Soru Cümlesi
I had decided I hadn't decided Had I decided?
You had decided You hadn't decided Had you decided?
She had decided She hadn't decided Had she decided?
We had decided We hadn't decided Had we decided?
They had decided They hadn't decided Had they decided?

'Past perfect' + just

'Just' sözcüğü 'past perfect' ile şu andan önceki bir zamandan kısa bir süre önce gerçekleşen bir olayı belirtmek için kullanılır, örneğin

  • The train had just left when I arrived at the station.
  • She had just left the room when the police arrived.
  • I had just put the washing out when it started to rain.