Zero Conditional

Yapı

Zero conditional cümlelerde, cümlenin iki kısmındaki kip 'simple present' kipidir.

If cümlesi (şart) Temel cümle (sonuç)
If + simple present simple present
If this thing happens that thing happens.

Tüm şartlı cümelerde olduğu gibi, cümlelerin sırası sabit değildir. Cümlelerin yeri değiştirildiğinde zamirleri yeniden düzenleyerek ve noktalama işaretlerini uyarlayarak aynı anlam elde edilebilir. 'Zero conditional' cümlelerde, "if" sözcüğü "when" ile değiştirilebilir, çünkü her ikisi de genel gerçekleri ifade eder. Anlam aynı kalır.

Örnekler
 • If you heat ice, it melts.
 • Ice melts if you heat it.
 • When you heat ice, it melts.
 • Ice melts when you heat it.
 • If it rains, the grass gets wet.
 • The grass gets wet if it rains.
 • When it rains, the grass gets wet.
 • The grass gets wet when it rains.

İşlev

'Zero conditional' gerçek dünya hakkında ifadelerde bulunmak, ve sıklıkla bilimsel gerçekler gibi genel gerçekleri belirtmek için kullanılır. Bu cümlelerde, zaman şu an veya her zaman ve durum gerçek ve olasıdır.

Örnekler
 • If you freeze water, it becomes a solid.
 • Plants die if they don't get enough water.
 • If my husband has a cold, I usually catch it.
 • If public transport is efficient, people stop using their cars.
 • If you mix red and blue, you get purple.

'Zero conditional' çoğu kez temel cümlede emir kipi kullanarak talimat vermek için de kullanılır.

Örnekler
 • If Bill phones, tell him to meet me at the cinema.
 • Ask Pete if you're not sure what to do.
 • If you want to come, call me before 5:00.
 • Meet me here if we get separated.