İlgi cümlecikleri

İlgi cümlecikleri bir cümlenin temel olmayan parçalarıdır. Bir anlam ekleyebilirler, fakat kaldırıldıklarında cümle işlevini yine de yerine getirir. İngilizce'de iki esas ilgi cümleciği türü bulunur. İkisinin arasındaki farkı görebilmek önemlidir çünkü cümleciği sunmak için kullanılan zamir seçimini etkiler. İlgi cümleciklerinde edat kullanımı hakkında daha detaylı bir sayfa bulunmaktadır.

Tanımlayıcı cümlecikler

Tanımlayıcı veya belirleyici cümlecik, geniş bir kişi veya nesne grubundan hangi kişi veya nesne hakkında konuştuğumuz ile ilgili bilgi verir. İlgi cümleciği kaldırılırsa, cümlenin anlamı önemli ölçüde değişir. Tanımlayan ilgi cümleciği cümlenin geri kalanından virgül veya parantez ile ayrılmaz.

Örnekler
  • The woman who visited me in the hospital was very kind.
  • The umbrella that I bought last week is already broken.
  • The man who stole my backpack has been arrested.
  • The weather that we had this summer was beautiful.

Tanımlayıcı ilgi cümleciklerini doğru kullanma hakkında daha fazlasını öğrenin.

Tanımlayıcı olmayan cümlecik

Tanımlayıcı veya gerekli olmayan cümlecik, konuştuğumuz kişi veya nesne hakkında bize daha fazla bilgi verir. Tanımlayıcı olmayan ilgi cümleciği cümleden kaldırılırsa, bazı detaylar kaybedilir, fakat cümlenin genel anlamı aynı kalır. Tanımlayıcı olamayan ilgi cümlecikleri cümlenin geri kalanından her zaman virgül veya parantez ile ayrılırlar.

Örnekler
  • The farmer, whose name was Fred, sold us 10 pounds of potatoes.
  • Elephants, which are the largest land mammals, live in herds of 10 or more adults.
  • The author, who graduated from the same university I did, gave a wonderful presentation.
  • My mother, who is 86, lives in Paris.

Tanımlayıcı olmayan ilgi cümleciklerini doğru kullanma hakkında daha fazlasını öğrenin.