Ulaç

Ulaçlar durum ortaçları ile aynı yapıya sahiptirler, fakat ikisi arasındaki farkı anlamak önemlidir. Ulaçlar (bir fiil gibi görünseler de) isim ile aynı işleve sahiptirler. Bu sayfada ulaçların bazı kullanımları anlatılmaktadır. Farklı bir sayfada sonrasında ulaç gelen fiiller anlatılmaktadır.

Cümlenin öznesi olarak kullanılan ulaç
Örnekler
 • Eating people is wrong.
 • Hunting tigers is dangerous.
 • Flying makes me nervous.
 • Brushing your teeth is important.
 • Smoking causes lung cancer.
'to be' fiilinin tümcesi olarak kullanılan ulaç
Örnekler
 • One of his duties is attending meetings.
 • The hardest thing about learning English is understanding the gerund.
 • One of life's pleasures is having breakfast in bed.
Edatlardan sonra kullanılan ulaç

Bir edattan sonra bir fiil geliyorsa ulaç kullanılmalıdır. Bu kural, in spite of & there's no point in gibi, bir edat ile biten belirli ifadeler için de geçerlidir.

Örnekler
 • Can you sneeze without opening your mouth?
 • She is good at painting.
 • She avoided him by walking on the opposite side of the road.
 • We arrived in Madrid after driving all night.
 • My father decided against postponing his trip to Hungary.
 • There's no point in waiting.
 • In spite of missing the train, we arrived on time.
Deyimsel fiillerden sonra kullanılan ulaç

Deyimsel fiiller bir fiil + edat veya zarf yapısına sahiptir.

Örnekler
 • When will you give up smoking?
 • She always puts off going to the dentist.
 • He kept on asking for money.
 • Jim ended up buying a new TV after his old one broke.

"To" sözcüğünü bir edat olarak içeren bazı deyimsel fiiller bulunur. Örneğin to look forward to, to take to, to be accustomed to, to get around to, & to be used to. Bu durumlarda "to" sözcüğünü bir edat olarak tanımak önemlidir çünkü sonrasında bir ulaç gelmelidir. "To" sözcüğü burada fiilin mastar halinin bir parçası değildir. Edat veya fiilin mastar hali olduğunu kontrol edebilirsiniz. "To" sözcüğünden sonra "it" zamirini eklediğinizde anlamlı bir cümle oluşuyor ise, bu durumda "to" sözcüğü bir edattır ve sonrasında bir ulaç gelmelidir.

Örnekler
 • I look forward to hearing from you soon.
 • I look forward to it.
 • I am used to waiting for buses.
 • I am used to it.
 • She didn't really take to studying English.
 • She didn't really take to it.
 • When will you get around to mowing the grass?
 • When will you get around to it?
Bileşik isimlerde kullanılan ulaç

Ulaç kullanılan bileşik isimlerde, anlamın bir sürekli fiil türünden olduğu yerine isim türünden olduğu açıktır. Örneğin, "swimming pool" sözcüğünde "yüzen bir havuz" anlamı yerine "içinde yüzmek için bir havuz" anlamı vardır.

Örnekler
 • I am giving Sally a driving lesson.
 • They have a swimming pool in their back yard.
 • I bought some new running shoes.
Bazı ifadelerden sonra kullanılan ulaç

Ulaçların can't help, can't stand, to be worth, & it's no use ifadelerinden sonra kullanılması gereklidir.

Örnekler
 • She couldn't help falling in love with him.
 • I can't stand being stuck in traffic jams.
 • It's no use trying to escape.
 • It might be worth phoning the station to check the time of the train.