Şartlı Zaman Kipleri

Şartlı zaman kipleri, gerçekleşmesi durumunda sonucunun ne olabileceği, geçmişte gerçekleştiğinin varsayıldığı durumda sonuncunun ne olabileceği, ve sonucunda ne olmasını dilediğimiz şeyler hakkında tahminde bulunmak için kullanılırlar. İngilizce'de şart cümlelerinin çoğu if sözcüğünü içerir. İngilizce'de şartlı kalıpların birçoğu geçmiş zaman çekimli fiiller içeren cümlelerde kullanılır. Bu kullanım "gerçek olmayan geçmiş" olarak adlandırılır çünkü bir geçmiş zaman kipi kullanırız fakat aslında geçmişte gerçekleşmiş bir olayı belirtmeyiz. İngilizce'de şartlı cümleleri oluşturmanın beş başlıca yöntemi vardır. Tüm durumlarda, bu cümleler bir if cümlesi ve bir temel cümleden oluşur. Olumsuz şartlı cümlelerin birçoğunda, "if" yerine "unless" kullanılan eşdeğer bir cümle yapısı kullanılır.

Şartlı cümle tipi Kullanım If cümlesinin fiil çekimi Temel cümlenin fiil çekimi
Zero Genel gerçekler Simple present Simple present
Type 1 Olası bir durum ve bu durumun olası sonucu Simple present Simple future
Type 2 Varsayıma dayalı bir durum ve bu durumun olası sonucu Simple past Present conditional veya Present continuous conditional
Type 3 Gerçek olmayan bir geçmiş şartı ve bu şartın geçmişteki olası sonucu Past perfect Perfect conditional
Mixed type Gerçek olmayan bir geçmiş şartı ve bu şartın şimdiki zamandaki olası sonucu Past perfect Present conditional

Zero CONDITIONAL

'Zero conditional', belirtilen zamanın şimdi veya her zaman ve durumun gerçek ve olası olduğu durumları belirtmek için kullanılır. 'Zero conditional' çoğu kez genel gerçekleri belirtmek için kullanılır. Cümlenin her iki kısmındaki zaman kipi 'simple present' kipidir. 'Zero conditional' cümlelerde, "if" sözcüğü anlamda bir değişiklik yaratmadan "when" sözcüğü ile değiştirilebilir.

If cümlesi Temel cümle
If + simple present simple present
If this thing happens that thing happens.
If you heat ice it melts.
If it rains the grass gets wet.

'Zero conditional'ın nasıl kullanıldığı hakkında daha fazlasını öğrenin.

Type 1 CONDITIONAL

'Type 1 conditional', durumun gerçek olduğu şimdiki zaman veya geleceği belirtmek için kullanılır. 'Type 1 conditional' olası bir durumu ve bu durumun olası sonucunu belirtir. Bu cümlelerde if cümlesi için 'simple present' kipi, temel cümle için ise 'simple future' kipi kullanılır.

If cümlesi Temel cümle
If + simple present simple future
If this thing happens that thing will happen.
If you don't hurry you will miss the train.
If it rains today you will get wet.

'Type 1 conditional'ın nasıl kullanıldığı hakkında daha fazlasını öğrenin.

Type 2 CONDITIONAL

'Type 2 conditional', zamanın şimdi veya herhangi bir zaman, durumun gerçek olmayan bir durum olduğunu belirtmek için kullanılır. Bu cümleler bir gerçeğe dayalı değildir. 'Type 2 conditional' varsayıma dayalı bir şartı ve bu şartın olası sonucunu belirtmek için kullanılır. 'Type 2 conditional' cümlelerde, if cümlesi için 'simple past' kipi, temel cümle için ise 'present conditional' kipi kullanılır.

If cümlesi Temel cümle
If + simple past present conditional veya present continuous conditional
If this thing happened that thing would happen. (ama bu şeyin gerçekleşeceğinden emin değilim) VEYA
that thing would be happening.
If you went to bed earlier you would not be so tired.
If it rained you would get wet.
If I spoke Italian I would be working in Italy.

'Type 2 conditional'ın 'present conditional' ile nasıl kullanıldığı ve 'Present continuous conditional'ın 'type 2 conditional' cümlelerde nasıl kullanıldığı hakkında daha fazlasını öğrenin.

Type 3 CONDITIONAL

'Type 3 conditional', zamanın geçmişte, ve durumun gerçeğin zıttı olduğu durumları belirtmek için kullanılır. Dayalı oldukları gerçekler ifade edilenin zıttıdır. 'Type 3 conditional' gerçek olmayan bir geçmiş şartını ve bu şartın geçmişteki olası sonucunu belirtmek için kullanılır. 'Type 3 conditional' cümlelerde, if cümlesi için 'past perfect' kipi, temel cümle için 'perfect conditional' kipi kullanılır.

If cümlesi Temel cümle
If + past perfect perfect conditional veya perfect continuous conditional
If this thing had happened that thing would have happened. (ama bu iki şey de gerçekleşmedi) VEYA
that thing would have been happening.
If you had studied harder you would have passed the exam.
If it had rained you would have gotten wet.
If I had accepted that promotion I would have been working in Milan.

'Type 3 conditional'ın 'perfect conditional' ile nasıl kullanıldığı ve 'Perfect continuous conditional'ın 'type 3 conditional' cümlelerde nasıl kullanıldığı hakkında daha fazlasını öğrenin.

Mixed type CONDITIONAL

'Mixed type conditional', zamanın geçmişte, ve durumun şimdiki zamanda devam eden olduğu durumları belirtmek için kullanılır. Dayalı oldukları gerçekler ifade edilenin zıttıdır. 'Mixed type conditional' gerçek olmayan bir geçmiş şartını ve bu şartın şimdiki zamandaki olası sonucunu belirtmek için kullanılır. 'Mixed type conditional' cümlelerde, if cümlesi için 'past perfect' kipi, temel cümle için ise 'present conditoinal' kipi kullanılır.>

If cümlesi Temel cümle
If + past perfect or simple past present conditional veya perfect conditional
If this thing had happened that thing would happen. (ama bu şey gerçekleşmedi bu yüzden o şey gerçekleşmiyor)
If I had worked harder at school I would have a better job now.
If we had looked at the map we wouldn't be lost.
If you weren't afraid of spiders you would have picked it up and put it outside.

'Mixed conditional'ın nasıl kullanıldığı hakkında daha fazlasını öğrenin.