İngilizce Dil Bilgisi Kılavuzu

Noktalı virgülün doğru kullanımı ya da bir cümlede zarfların nasıl kullanıldığı ile ilgili bir sorunuz mu var? Öyleyse doğru yere geldiniz. Bu sayfalar İngilizce'nin kullanım kuralları ile dolu eksiksiz bir İngilizce dil bilgisi kılavuzudur. Her dil bilgisi kuralı birçok örnekler, ve gerektiğinde karşı örnek kullanılarak, sade bir dil ile açıklanmıştır. Bu kılavuzun içerdiği dil bilgisi kuralları aşağıda sınıflandırılmıştır. İngilizce dil bilgisi kurallarını anlamak her zaman kolay değildir, ancak bu kılavuzu kullanarak İngilizce kullanım kurallarını kendinize hatırlatabilir ve kendinize güvenerek İngilizce konuşabilir veya yazabilirsiniz.

İsimler

İsimler insanlar, yerler, veya nesnelerdir. Bize ne hakkında konuştuğumuzu bildirirler. Cat, Jack, rock, Africa, & it sözcükleri birer isimdirler.

Sıfatlar

Sıfatlar isimleri niteler ya da tanımlarlar. Tall, beautiful, irresponsible, & boring sözcükleri birer sıfattırlar.

Zarflar

Zarflar sıfatları, fiileri, veya diğer zarfları nitelerler. Bize bir şeyin nasıl, ne zaman, ve nerede olduğunu bildirirler. Nicelik, yoğunluk, sıklık, ve düşünce ifade ederler.

 

Noktalama

Noktalama, konuşma dilinin bir parçası değildir, ancak İngilizce yazı diline hakim olmak için vazgeçilmezdir.

Dil Bilgisi Testi

Hem konuşuma hem okuma becerileri dahil olmak üzere, İngilizce dil bilgisi becerilerinizi içerik üzerinden test edin.

İlgi Cümlecikleri

İngilizce'de ilgi cümleciklerini daha karmaşık ve daha kesin cümleler kurmak için kullanırız.

 

Belirteçler

Tanımlıklar, nicelik sıfatları, ve diğer belirteçler isimleri nitelerler. Bu yönden sıfatlara benzerler. Belirteçler ne hakkında konuştuğumuzu belirtmede yardımcı olurlar.

Anlatım

Bir kişinin söylediği bir şeyi ilettiğimiz zaman, o kişiyi dolaylı ya da dolaysız bir şekilde alıntılayabiliriz. Dolaylı anlatım dil bilgisi kurallarının önemli bir alanıdır.

Fiiller & Fiil Zaman Kipleri

Fiiller eylem sözcükleridir. Bize neyin gerçekleştiğini ve ne zaman (geçmiş, şimdiki, gelecek zaman) gerçekleştiğini bildirirler. Fiiller aynı zamanda olasılıkları ve durumları da ifade edebilirler.