Mastar

Mastarı oluşturma

Mastar bir fiilin kök yapısıdır. İngilizce'de mastardan bahsettiğimizde, en yaygın olan 'present infinitive'i belirtiriz. Ancak mastarın dört ayrı biçimi daha bulunur: perfect infinitive, perfect continuous infinitive, continuous infinitive, & passive infinitive.

Mastar iki yapıya sahiptir:

 • to-infinitive = to + kök
 • zero infinitive = kök

'Present infinitive' kökü, bir sözlükte bulabileceğiniz fiil yapısıdır.

To-infinitive Zero infinitive
to sit sit
to eat eat
to have have
to remember remember

Olumsuz mastar, tüm mastar yapılarının önüne not konularak oluşturulur.

Örnekler
 • I decided not to go to London.
 • He asked me not to be late.
 • I'd like you not to sing so loudly.
 • I'd rather not eat meat.
 • I might not come.

'to-INFINITIVE işlevleri

'To-infinitive' birçok cümle yapısında kullanılır ve çoğu kez bir şeyin veya bir kişinin başka bir şey ile ilgili görüşlerinin amacını ifade eder. 'To-infinitive' geniş bir fiil topluluğundan sonra da kullanılabilir. Sonrasında mastar gelen fiiller ile ilgili bu sayfaya bir göz atın.

Bir eylemin amacını veya nedenini belirtmek için kullanılan 'to-INFINITIVE'

Bu durumda to sözcüğü, in order to ya da so as to ifadesi ile aynı anlama sahiptir.

Örnekler
 • She came to collect her pay cheque.
 • The three bears went to find firewood.
 • I am calling to ask you about dad.
 • You sister has gone to finish her homework.
Bir cümlenin öznesi olarak kullanılan 'to-INFINITIVE'

Bu resmi bir kullanımdır ve yazılı dilde konuşulan dile göre daha yaygındır

Örnekler
 • To be or not to be, that is the question.
 • To know her is to love her.
 • To visit the Grand Canyon is my life-long dream.
 • To understand statistics, that is our aim.
Bir şeyin ne için kullanılabileceğini veya kullanılacağını belirtmek içim kullanılan 'to-INFINITIVE'

Bu kalıpta, 'to-infinitive' bir isimden veya zamirden sonra gelir.

Örnekler
 • The children need a garden to play in.
 • I would like a sandwich to eat.
 • I don't have anything to wear.
 • Would you like something to drink?
Sıfatlardan sonra kullanılan 'to-INFINITIVE'

'To-infinitive'in bir sıfat ile kullanılması yaygındır. Bu ifadeler şu şekilde oluşturulur:
özne + to be + sıfat + (for/of someone) + to-infinitive + (cümlenin geri kalanı)

Özne + to be + sıfat (+ for/of someone) + to-infinitive (+ cümlenin geri kalanı)
It is good   to talk.  
It is good of you to talk to me.
It is important   to be patient.  
It is important for Jake to be patient with his little brother.
I am happy   to be here.
The dog is naughty   to destroy our couch.
Bir yorum yapmak veya bir düşünce belirtmek için kullanılan 'to-INFINITIVE'

Bir isim ile ilgili bir yorum yapmak veya bir düşünce belirtmek amacıyla 'to-infinitive' kullanmak için, şu kalıp kullanılır:
Özne + to be + isim ifadesi + to-infinitive

Özne + to be + isim ifadesi + to-infinitive
It was a stupid place to park.
That is a dangerous way to behave.
What you said was a rude thing to say.
This is the right thing to do.
Those were the wrong kind of eggs to buy.
Jim is the best person to hire.
Zarflar ile kullanılan 'to-INFINITIVE'

'To-infinitive', memnuniyetimizin veya memnuniyetsizliğimizin arkasındaki nedeni ifade etmek için çoğu kez too ve enough zarfları ile kullanılır. Bu kalıp için too ve enough zarfları, 'to-infinitive' olmadan yapıldığı gibi niteledikleri sıfat, zamir, veya isimden önce ya da sonra gelir. Daha sonra niceliğin neden aşırı, yeterli, ya da yetersiz olduğunu açıklamak için 'to-infinitive' kullanılır. Genellikle 'to-infinitive' ve daha sonrasında gelen her şey kaldırılabilir ve cümle dil bilgisi kurallarınca doğru bir işleve sahip olmaya devam eder.

Örnekler
 • There's too much sugar to put in this bowl.
 • I had too many books to carry.
 • This soup is too hot to eat.
 • She was too tired to work.
 • He arrived too late to see the actors.
 • I've had enough food to eat.
 • She's old enough to make up her own mind.
 • There isn't enough snow to ski on.
 • You're not old enough to have grand-children!
Soru sözcükleri ile kullanılan 'to-INFINITIVE'

Ask, decide, explain, forget, know, show, tell, & understand fillerinden sonra where, how, what, who, & when gibi soru sözcükleri + to-infinitive gelebilir.

Örnekler
 • She asked me how to use the washing machine.
 • Do you understand what to do?
 • Tell me when to press the button.
 • I've forgotten where to put this little screw.
 • I'm not sure I know who to call.

'Zero INFINITIVE'in işlevleri

Yardımcı fiillerden sonra kullanılan 'zero INFINITIVE'
Örnekler
 • She can't speak to you.
 • He should give her some money.
 • Shall I talk to him?
 • Would you like a cup of coffee?
 • I might stay another night in the hotel.
 • They must leave before 10.00 a.m.
Algı fiillerinden sonra kullanılan 'zero INFINITIVE'

Algı fiilleri ile fiil + nesne + zero infinitive kalıbı kullanılır.

Örnekler
 • He saw her fall from the cliff.
 • We heard them close the door.
 • They saw us walk toward the lake.
 • She felt the spider crawl up her leg.
'Make' ve 'let' fiillerinden sonra kullanılan 'zero INFINITIVE'
Örnekler
 • Her parents let her stay out late.
 • Let's go to the cinema tonight.
 • You made me come with you.
 • Don't make me study that boring grammar book!
'Had better' ifadesinden sonra kullanılan 'zero INFINITIVE'
Örnekler
 • We had better take some warm clothing.
 • She had better ask him not to come.
 • We had better reserve a room in the hotel.
 • You'd better give me your address.
 • They had better work harder on their homework.
"Why" ile kullanılan 'zero INFINITIVE'

Bir öneride bulunurken, why soru sözcüğünün ardından 'zero infinitive' kullanılabilir.

Örnekler
 • Why wait until tomorrow?
 • Why not ask him now?
 • Why leave before the end of the game?
 • Why walk when we can go in the car?
 • Why not buy a new bed?