İngilizce'de -ing yapıları

Bir fiil -ing ile bitiyorsa ya bir durum ortacıdır ya da bir ulaçtır. Bu iki yapı birbirinden farksızdır. Farkları cümle içerisindeki işlevleridir.

Durum ortaçları

Bir durum ortacı genellikle bir fiilin sürekli yapısının bir parçası olarak, algı fiillerinden sonra, hareket fiillerinden sonra, veya bir sıfat olarak kullanılır.

Bir fiilin sürekli yapısının bir parçası olarak kullanılan durum ortaçları

Durum ortaçları sürekli fiillerin tümünde bulunan bir unsurdur (geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, şartlı zaman, vs.). Durum ortacı aynı kalırken, yardımcı fiil zaman kipini belirtir.

Örnekler
 • He is painting.
 • She was waiting.
 • They will be coming.
 • We would be staying.
 • I would have been leaving.
Algı fiillerinden sonra kullanılan durum ortaçları

Durum ortaçları, algılanan eylemi belirtmek için fiil + nesne + durum ortacı kalıbı içerisinde algı fiillerinden sonra kullanılabilirler.

Örnekler
 • We saw him swimming across the pond.
 • I watched her painting Sarah's portrait.
 • I couldn't hear her singing because of the noise.
 • I would like to see you knitting sometime.
Koşut bir eylemi belirtmek için hareket, eylem, veya konum fillerinden sonra kullanılan durum ortaçları
Örnekler
 • She sat looking at the sea.
 • He walks reading his newspaper.
 • I cook listening to the radio.
 • Sally lay listening to the bugs in the grass.
Sıfat olarak kullanılan durum ortçaları
Örnekler
 • Did you read that amazing book?
 • This movie is so exciting!
 • His economics class is boring.

Durum ortaçlarının kullanımı hakkında daha fazlasını okuyun.

Ulaçlar

Ulaçlar bir fiil gibi görünseler de isim ile aynı işleve sahiptirler. Bir ismin kullanıldığı şekilde kullanılabilirler.

Bir cümlenin öznesi olarak kullanılan ulaç
Örnekler
 • Eating people is wrong.
 • Driving too fast is dangerous.
 • Walking is good for you.
 • Your knitting is beautiful.
Edatlardan sonra kullanılan ulaç
Örnekler
 • Can you sneeze without opening your mouth?
 • She is good at painting.
 • I was the fastest at climbing the rope.
 • He learns music by listening to the chords.
Belirli fiillerden sonra kullanılan ulaç
Örnekler
 • I like cooking.
 • He enjoys walking.
 • They hate milking cows.
 • I can imagine drifting away in a balloon.
Bileşik isimlerde kullanılan ulaç
Örnekler
 • I took her to her driving lessons.
 • We are going to the swimming pool.
 • My uncle does a lot of bird-watching.
 • I found this pie by dumpster-diving.

Ulaçların kullanımı hakkında daha fazlasını okuyun.