Type 1 Conditional

Yapı

'Type 1 conditional' cümlelerde, 'if' cümlesinde 'simple present' kipi, ve temel cümlede ise 'simple future' kipi kullanılır.

If cümlesi (şart) Temel cümle (sonuç)
If + simple present simple future
If this thing happens that thing will happen.

Tüm şartlı cümlelerde olduğu gibi, cümlelerin sırası sabit değildir. Cümlelerin yeri değiştirildiğinde zamirleri yeniden düzenleyerek ve noktalama işaretlerini uyarlayarak aynı anlam elde edilebilir.

Örnekler
 • If it rains, you will get wet.
 • You will get wet if it rains.
 • If Sally is late again I will be mad.
 • I will be mad if Sally is late again.
 • If you don't hurry, you will miss the bus.
 • You will miss the bus if you don't hurry.

İşlev

'Type 1 conditional' olası bir şartı ve bu şartın olası sonucunu belirtir. Bu cümleler gerçeklere dayalıdır, ve gerçek dünya ve belirli durumlar hakkında ifadelerde bulunmak için kullanılırlar. Bu tür cümleleri genellikle uyarılar vermek için kullanırız. 'Type 1 conditional' cümlelerde, zaman şimdiki zaman veya gelecek zaman ve durum gerçektir.

Örnekler
 • If I have time, I'll finish that letter.
 • What will you do if you miss the plane?
 • Nobody will notice if you make a mistake.
 • f you drop that glass, it will break.
 • If you don't drop the gun, I'll shoot!
 • If you don't leave, I'll call the police.

'Type 1 conditional' cümlelerde kesinlik derecesi, izin, veya sonuç ile ilgili bir öneri belirtmek için temel cümlede gelecek zaman kipi yerine kip belirteçleri kullanılabilir.

Örnekler
 • If you drop that glass, it might break.
 • I may finish that letter if I have time.
 • If he calls you, you should go.
 • If you buy my school supplies for me, I will be able to go to the park.