Edilgen çatı

Edilgen çatının işlevleri

Edilgen çatı, eylemi gerçekleştiren kişi ya da nesne yerine eylemden etkilenen kişi ya da nesneye olan ilgiyi belirtmek için kullanılır. Başka bir ifadeyle, en önemli nesne ya da kişi cümlenin öznesi haline gelir.

Örnekler
 • The passive voice is used frequently. (= edilgen çatı ile ilgileniyoruz, onu kullanan kişi ile değil.)
 • The house was built in 1654. (= bina ile ilgileniyoruz, binayı inşa eden kişi ile değil.)
 • The road is being repaired. (= yol ile ilgileniyoruz, yol çalışmasını gerçekleştiren insanlar ile değil.)

Edilgen çatıyı bazen eylemi gerçekleştiren kişiyi bilmediğimizden veya ifade etmek istemediğimizden dolayı kullanırız.

Örnekler
 • I noticed that a window had been left open.
 • Every year thousands of people are killed on our roads.
 • All the cookies have been eaten.
 • My car has been stolen!

Edilgen çatı çoğunlukla resmi yazılarda kullanılır. Etken çatıyı kullanmak yazınızı daha açık ve okunması daha kolay yapar.

Edilgen Etken
A great deal of meaning is conveyed by a few well-chosen words. A few well-chosen words convey a great deal of meaning.
Our planet is wrapped in a mass of gases. A mass of gases wrap around our planet.
Waste materials are disposed of in a variety of ways. The city disposes of waste materials in a variety of ways.

Edilgen çatıyı kullanırken eylemin kim ya da ne tarafından gerçekleştirildiğini belirtmek istediğimizde, by edatını kullanırız. Eylemi kimin gerçekleştirdiğini biliyorsak ve o kişi ile ilgileniyorsak etken çatıyı kullanmak daha iyidir.

Edilgen Etken
"A Hard Day's Night" was written by the Beatles. The Beatles wrote "A Hard Day's Night".
The movie ET was directed by Spielberg. Spielberg directed the movie ET.
This house was built by my father. My father built this house.

İngilizce'deki tüm fiil kipleri için edilgen çatı ve eşdeğer etken çatı hakkında daha fazlasını öğrenin.

Edilgen çatıyı oluşturma

İngilizce'de edilgen çatı iki unsurdan oluşur:
'to be' fiilinin uygun biçimi + geçmiş zaman ortacı

Olumlu Olumsuz Soru Cümlesi Olumsuz Soru Cümlesi
The house was built in 1899. The house wasn't built in 1899. Was the house built in 1899? Wasn't the house built in 1899?
These houses were built in 1899. These houses weren't built in 1899. Were these houses built in 1899? Weren't these houses built in 1899?
To clean, passive voice
Özne + to be (çekimli) + geçmiş zaman ortacı + cümlenin geri kalanı
Simple present
The house is cleaned every day.
Present continuous
The house is being cleaned at the moment.
Simple past
The house was cleaned yesterday.
Past continuous
The house was being cleaned last week.
Present perfect
The house has been cleaned since you left.
Past perfect
The house had been cleaned before they arrived.
Future
The house will be cleaned next week.
Future continuous
The house will be being cleaned tomorrow.
Present conditional
The house would be cleaned if they had visitors.
Past conditional
The house would have been cleaned if it had been dirty.
Inifinitive
The house must be cleaned before we arrive.
Mastarlar ile edilgen çatı

'Infinitive passive voice', zaman kipi belirten fiiller ve sonrasında genellikle bir mastar gelen diğer birçok fiilden sonra kullanılır.

Örnekler
 • You have to be tested on your English grammar.
 • John might be promoted next year.
 • She wants to be invited to the party.
 • I expect to be surprised on my birthday.
 • You may be disappointed.
Ulaçlar ile Edilgen çatı

Ulaçlar, edatlardan sonra ve sonrasında genellikle bir ulaç gelen fiillerden sonra kullanılır.

Örnekler
 • I remember being taught to drive.
 • The children are excited about being taken to the zoo.
 • The children are excited to be taken to the zoo.
 • Most film stars hate being interviewed.
 • Most film stars hate to be interviewed.
 • Poodles like to be pampered.
 • Poodles like being pampered.
"to be born" ifadesinin kullanımı

"To be born" edilgen yapıdadır ve genellikle geçmiş zaman kipinde kullanılır. Ancak, bazı durumlarda, şimdiki zaman veya gelecek zaman da uygun olabilir.

Örnekler
 • I was born in 1976.
 • Where were you born?
 • Around 100 babies are born in this hospital every week.
 • We don't know on exactly which day the baby will be born.

Edilgen çatı bazı zamanlar to be fiili yerine to get veya to have fiili kullanılarak oluşturulur. Edilgen çatıyı oluşturmanın diğer yolları farklı bir sayfada açıklanmıştır.