SIMPLE future tense

'SIMPLE future' kipinin işlevleri

'Simple future' kipi şu andan sonra bir zamanı belirtir, ve olayları veya kesinliği ifade eder. Bu durumda bir 'tutum' yoktur.

'Simple future' kipi şu durumlarda kullanılır:

 • Gelecekteki bir olayı tahmin etme:
  It will rain tomorrow.
 • 'I' veya 'We' ile, içten gelen bir kararı ifade etme:
  I'll pay for the tickets by credit card.
 • İsteklilik belirtme: I'll do the washing-up.
  He'll carry your bag for you.
 • Olumsuz biçimde, isteksizlik belirtme:
  The baby won't eat his soup.
  I won't leave until I've seen the manager!
 • Soru sorma biçiminde 'I' ile "shall" kullanarak bir teklifte bulunma:
  Shall I open the window?
 • Soru sorma biçiminde "shall" kullanarak bir öneride bulunma:
  Shall we go to the cinema tonight?
 • Soru sorma biçiminde 'I' ile "shall" kullanarak tavsiye veya talimat isteme:
  What shall I tell the boss about this money?
 • 'You' ile, emir verme:
  You will do exactly as I say.
 • Soru sorma biçiminde 'you' ile bir davette bulunma:
  Will you come to the dance with me?
  Will you marry me?

Not: Modern İngilizce'de will kullanma shall kullanmaya tercih edilir. 'Shall' esas olarak I ve we ile bir teklif veya öneri yapmak için, veya bir tavsiye istemek için kullanılır (aşağıdaki örneklere bakınız). 'Shall' diğer şahıslar ile (you, he, she, they) sadece edebi ve şiirsel durumlarda kullanılır, örneğin "With rings on her fingers and bells on her toes, She shall have music wherever she goes."

'SIMPLE future' kipini oluşturma

'Simple future' kipi iki kısımdan oluşur: will / shall + to olmadan mastar

Özne will 'to' olmadan mastar
Olumlu
I will go
I shall go
Olumsuz
They will not see
They won't see
Soru Cümlesi
Will she ask?
Olumsuz Soru Cümlesi
Won't they try?
Kısaltmalar

I will = I'll
We will = we'll
You will = you'll
He will = he'll
She will = she'll
They will = they'll
Will not = won't

"it will" biçimi genellikle kısaltılmaz.

To see: 'SIMPLE future' kipi

Olumlu Olumsuz Soru Cümlesi Olumsuz Soru Cümlesi
I will see I won't see Will I see? Won't I see?
*I shall see   *Shall I see?  
You will see You won't see Will you see? Won't you see?
He will see He won't see Will he see? Won't he see?
We will see We won't see Will we see? Won't we see?
*We shall see   *Shall we see?  
They will see They won't see Will they see? Won't they see?

*Shall sözcüğünün modası geçmiştir, fakat belirli durumlarda I and we için olumlu veya soru soran biçimlerde yaygın olarak "will" yerine kullanılır (yukarıya bakınız).