Gelecek Zaman

İngilizce'de gelecek zamanı belirtmek için birkaç farklı yol bulunur. Eylemin ya da olayın zamanından daha fazlasını ifade ettiğimizi hatırlamak önemlidir. Açıkça görülüyor ki herhangi bir 'gelecek' zaman kipi her zaman 'şimdiden sonra' bir zamanı belirtir, fakat aynı zamanda gelecekteki olaya karşı tutumumuzu da belirtebilir.

Aşağıdaki fikirlerin tümü farklı kipler kullanılarak ifade edilebilir:

 • Tahmin: There will be snow in many areas tomorrow.
 • Düzenlemeler: I'm meeting Jim at the airport.
 • Planlar ve amaçlar: We're going to spend the summer abroad.
 • Tarifeli olaylar: The plane takes off at 3 a.m.
 • Mevcut kanıtlara bağlı olarak tahmin etme: I think it's going to rain!
 • İsteklilik: We'll give you a lift to the cinema.
 • Gelecekte yapılacak bir eylem: This time next week I'll be sun-bathing.
 • Rutin bir eylem veya olay: You'll be seeing John in the office tomorrow, won't you?
 • Yükümlülük: You are to travel directly to London.
 • Hemen veya çok yakında gerçekleşecek bir eylem veya olay: The train is about to leave.
 • Kendimizi gelecekte düşünme ve tamamlanmış bir eylem için geçmişe doğru bakma: A month from now he will have finished all his exams.

Bu örneklerden görüldüğü gibi birçok zaman kipi geleceği ifade etmek için kullanılabilir. Gelecek zaman bölümü gelecek zaman kiplerinin bu kullanımlarının her birinin biçimini ve işlevlerini açıklar.

İngilizce'de dört adet gelecek zaman kipi bulunur.

Ayrıca gelecek zaman kipi kullanmadan gelecek ile ilgili konuşmanın birçok değişik yolu vardır.