IELTS Okuma Bölümü

IELTS okuma bölümü, IELTS sınavının ikinci bölümüdür ve toplam 60 dakika sürer. Sorular için tek tek süre tutulmaz, bu yüzden öğrencilerin farklı sorulara uygun gördükleri şekilde zaman ayırabilirler ve soruları diledikleri sıra ile yanıtlayabilirler.

Soru türleri

IELTS okuma sınavı, bazı metinler ve bu metinler hakkındaki sorulardan oluşur. Sorular çoktan seçmeli, kısa cevap, boşluk doldurma veya eşleştirme türünde olabilir. Cevapları elinizle yazmanız gerektiğinden dolayı, IELTS okuma bölümünde başarılı olmak için el yazısının ve imlanın her ikisi de önemlidir. Kelimelerin Amerikan veya İngiliz versiyonlarının her ikisi de doğru kabul edilir ancak bir kelimeyi bir şekilde yazmaya başladığınızda, o kelimeyi bütün sınav boyunca aynı şekilde yazmanız gerekir.

Sınavın yapısı

IELTS sınavının iki versiyonu farklı okuma sınavlarına sahiptir. IELTS Akademik'in okuma sınavı okunacak üç metinden ve bu metinler ile ilgili sorulardan oluşmaktadır. Bu üç metin akademik metinlerdir, bu nedenle bir üniversite ders kitabından, bir dergiden, bilimsel makaleden veya diğer benzer kaynaklardan seçilmiş olabilir. Bu metinlerle ilgili soruları yanıtlamak için metinlerin konusu hakkında önceden bir bilgiye sahip olmak gerekmez.

IELTS Genel Eğitim sınavının okuma sınavı üç bölümden oluşur. İlk bölümde çeşitli kısa metinler veya İngilizce konuşulan bir ülkede karşılaşılması beklenebilecek ilanlar bulunur. İkinci bölümde çalışma hayatı ile ilgili iki metin bulunur. Bu metinler iş tanımı, profesyonel e-posta veya eğitim materyalleri olabilir. IELTS Genel Eğitim versiyonundaki okuma sınavının üçüncü bölümü, bir gazeteden veya dergiden bir makale gibi daha uzun ve daha ayrıntılı tek bir metinden oluşur.

Puanlama

IELTS okuma bölümünün puanlamasında 0 ile 9 arası bir ölçek kullanılır ve IELTS okuma bölümünün sonucu genel IELTS sonucunuz hesaplanırken diğer IELTS bölümlerinin puanları ile eşit ağırlığa sahiptir.