IELTS Konuşma Bölümü

IELTS konuşma sınavı, bir mülakat formatındadır ve bir denetmen ile yüz yüze gerçekleştirilir. Mülakat, gerektiğinde tekrar puanlamak için kaydedilir. IELTS konuşma bölümü, IELTS'in her iki versiyonunda birebir aynıdır. Sınav merkezinin programına bağlı olarak, IELTS'in diğer bölümleri ile birlikte veya sınavın bir hafta öncesinde veya sonrasında alınabilir. IELTS konuşma sınavı 15 dakika sürer.

Sınavın yapısı

IELTS konuşma bölümü üç bölümden oluşur:

1. Bölüm (en fazla 5 dakika): mülakatı yöneten kişi öğrenciden kendisini tanıtmasını ister. Ev hayatı, aile, eğitim, planlar, hobiler vs. gibi tanıdık konular ile ilgili sorular sorabilir.

2. Bölüm (en fazla 5 dakika): Öğrenci, bir kağıt üzerine yazılı bir görev alır. Görevi okumak ve hazırlanmak için 1 dakika, konuşmak için 2 dakika verilir. Mülakatı yöneten kişi daha sonrasında sorular sorabilir.

3. Bölüm (en fazla 5 dakika): Mülakatı yöneten kişi ve öğrenci, bir konu hakkında bir münazara gerçekleştirirler ve bu konu genellikle ikinci bölümdekiyle aynıdır.

Puanlama

IELTS konuşma bölümü, IELTS'in diğer bölümleri gibi, 0 ile 9 arasındaki bir ölçek kullanılarak puanlanır. Konuşma bölümünün sonucu genel IELTS sonucunuz hesaplanırken diğer IELTS bölümlerinin puanları ile eşit ağırlığa sahiptir.