IELTS Dinleme Bölümü

IELTS dinleme bölümü, IELTS sınavının ilk bölümüdür. Dinleme bölümü, sınavın Akademik ve Genel Eğitim versiyonlarında birebir aynıdır. IELTS dinleme bölümü 40 dakika sürer ve farklı İngilizce aksanlarına (Britanyalı, Amerikalı, Avustralyalı, vs.) sahip, İngilizce konuşan kişileri içerir. İlk 30 dakika kayıtlardan oluşur ve bu kayıtlar ile ilgili sorulara cevap vermek için gereken zamana ayrılır. Son 10 dakika, öğrencilerin cevapları sınav kitapçıklarından cevap kağıdına aktarmaları için ayrılır.

Soru türleri

IELTS dinleme bölümünün soruları sadece çoktan seçmeliden oluşmaz. Çoktan seçmeli olabilirler ancak cümle tamamlama veya diğer türdeki yazılı cevaplardan oluşabilirler. IELTS dinleme bölümünün soruları, sınav kitapçığında kayıtların sırasına göre sıralanmıştır. Öğrencilerin kayıtları başlatmadan önce soruları okumaları ve böylece kayıtları dinlerken sorunun cevabını aramaları önerilir. Her kayıt yalnızca bir defa oynatılır.

Sınavın yapısı

IELTS dinleme sınavı 4 bölümden oluşur. İlk iki bölüm günlük durumlarla ele alırken, diğer iki bölüm akademik durumları ele alır:

  1. Bölüm – Diyalog

  2. Bölüm – Monolog

  3. Bölüm – Diyalog

  4. Bölüm – Monolog

Puanlama

IELTS dinleme sınavı toplamda 40 sorudan oluştur ve her soru 1 puan değerindedir. Toplam puan 0 ile 40 arasındadır ancak bu puan daha sonra 0 ile 9 arasındaki bir ölçeğe dönüştürülür. Dinleme bölümünün sonucu genel IELTS sonucunuz hesaplanırken diğer IELTS bölümlerinin puanları ile eşit ağırlığa sahiptir.