BULATS

The BULATS test was discontinued in December 2019

BULATS (Business Language Testing Service), genellikle işletme okulları ve şirketler tarafından dil belgeleme amacıyla kullanılan bir sınav paketidir. BULATS sınavları 2017 yılına kadar İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca dillerinde ve hem çevrimiçi hem de kağıt üzeri versiyonda verilmekteydi. Bu sınavların çoğu aşamalı olarak durduruldu. Şu anda sadece İngilizce BULATS sınavı devam etmektedir.

Sınavın yapısı

BULATS; zorunlu olan bir saatlik dinlediğini ve okuduğunu anlama bölümünden ve sonrasında konuşma ve yazma becerilerini ölçen seçmeli modüllerden oluşmaktadır. BULATS'ın dinleme ve okuma bölümü uyarlanabilir bir sınavdır ve sorular öğrencinin yanıtlarına göre kolaylaşabilir veya zorlaşabilir.

BULATS konuşma sınavı 15 dakika sürer ve 5 görevi içerir. Bu bölüm kaydedilir ve farklı bir konumdaki denetmenler tarafından incelenir. BULATS yazma sınavı 45 dakika sürer ve iki görev içerir: bir e-posta ve bir makale veya mektup. Her ikisi de yazılmalı ve bir denetmen tarafından incelenmeleri için ibraz edilmelidir.

Puanlama

BULATS sınavının dinleme ve okuma bölümlerinin puanları, sınavın tamamlanmasından hemen sonra bildirilir. Puanlar CEFR seviyesi olarak belirtilir ve BULATS sertifikası 2 yıl boyunca geçerlidir. BULATS sınavının konuşma ve yazma bölümlerinin puanları, bir denetmen tarafından değerlendirildiklerinden dolayı daha sonra bildirilir.

Sahiplik

BULATS, Cambridge English sınavlarını ve IELTS'i gerçekleştiren organizasyon olan Cambridge English Language Assessment'ın bir ürünüdür. BULATS, aynı TOEIC gibi, özellikle mesleki İngilizce kullanıcıları için bir sınav olarak sunulmaktadır.