Sonrasında ulaç gelen fiiller

Ulaçlar birçok farklı fiilden sonra yaygın olarak kullanılırlar. Bu fiillerin en önemlileri aşağıda gösterilmiştir. Bu fiillerin tümünden sonra ulaçlar yerine isimler gelebilir. Unutmayın, ulaçlar cümlelerde her zaman isim ile aynı göreve sahiptirler. Bu fiillerin bazılarından sonra "that" cümlesi de gelebilir. Ek açıklama gerektiren fiiller, daha detaylı bir sayfaya yönlendiren bağlantılar olarak gösterilmiştir.

Sonrasında isim veya ulaç gelebilen fiiller
avoid celebrate consider contemplate defer delay detest
dislike dread enjoy entail escape excuse finish
forgive involve keep loathe mind miss pardon
postpone prevent resent resist risk save stop
Örnekler
 • I avoid going to the dentist.
 • I avoid chocolate.
 • I miss taking walks in the morning.
 • I miss England.
 • I have finished working.
 • I have finished the cake.
Sonrasında isim, ulaç, veya "that" cümlesi gelebilen fiiller
acknowledge admit anticipate appreciate deny imagine mean
mention propose recall recollect report suggest understand
Örnekler
 • I can't imagine living in that big house.
 • I can't imagine a purple unicorn in my yard.
 • I can't imagine that he lied on purpose.
 • I understand French.
 • I understand fishing pretty well.
 • I understand that you would prefer to stay.

Bazı fiillerden sonra bir ulaç veya fiilin mastar hali gelebilir. Bu durumda, bazı fiiller için her iki anlam birbirinin aynısıdır, fakat diğerleri için birbirinden farklıdır. Sonasında bir ulaç veya fiilin mastar hali geldiğinde cümlenin aynı anlama sahip olduğu fiiller ve sonrasında bir ulaç veya fiilin mastar hali geldiğinde cümlenin farklı anlamlara sahip olduğu fiilleri ayrıntılı sayfalardan görebilirsiniz.