"Excuse", "FORGIVE", ve "Pardon" fiillerinin kullanımı

Excuse, forgive, & pardon fiillerinden sonra bir nesne + ulaç veya for + bir nesne + ulaç gelebilir (her ikisi de konuşma dilinde yaygındır). Bu üç fiilden sonra bir iyelik sıfatı + ulaç da gelebilir, ancak bu kullanım daha resmidir ve günlük konuşmada kullanılma ihtimali daha azdır. Bu örnekler bir yıldız (*) ile işaretlenmiştir. Excuse, forgive, & pardon fiillerinden sonra isimler de gelebilir.

Örnekler
  • Excuse me interrupting.
  • Excuse me for interrupting.
  • *Excuse my interrupting.
  • Excuse the interruption.
  • I can't forgive him lying to me.
  • I can't forgive him for lying to me.
  • *I can't forgive his lying to me.
  • I can't forgive his lies.