"Stop" fiilinin kullanımı

Stop + ulaç devam etmekte olan bir eylemin sonlandığı anlamına gelir. İki fiil arasında sıradan bir ilişki yoktur.

Örnekler
  • I stopped working for them last year.
  • I have stopped cycling to work.
  • Could you stop bringing your dog to the office?
  • He stopped eating meat in January.

Stop + mastar bir eylemi başka bir şey yapmak için yarıda bırakmak anlamına gelir, böylece mastar hali durmanın amacını ifade etmek için kullanılır.

Örnekler
  • I stopped to have lunch at 12:00.
  • It's difficult to concentrate on what you are doing if you have to stop to answer the phone every five minutes.
  • We stopped to look at the wildflowers.
  • I stopped to take a break, but I'll start again soon.