"Suggest" fiilinin kullanımı

Suggest fiili aynı veya benzer anlamlarda üç şekilde kullanılabilir. Bu yapılara hakim olmak biraz zor olabilir, bu yüzden detaylara dikkat edin. Suggest fiilinden sonra doğrudan bir ulaç, veya ulaç cümlenin önesine işaret etmediği zaman bir iyelik sıfatı + bir ulaç gelebilir.

Örnekler
 • He suggested going to Glastonbury.
 • He suggested my going to Glastonbury.
 • I suggested visiting your grandmother.
 • I suggested your visiting your grandmother.

Suggest fiilinden sonra that + özne + should + fiil gelebilir, fakat bu cümlelerde hem that hem de should ihmal edilebilir, ve özne doğrudan suggest fiilinden sonra gelebilir.

Örnekler
 • He suggests that I should go to New York.
 • He suggests that I go to New York.
 • He suggests I should go to New York.
 • He suggests I go to New York.

Anlam içerikten anlaşılıyor ise suggest fiilinden sonra bir isim gelebilir.

Örnekler
 • What kind of ice cream are you having? I suggest chocolate.
 • I suggest Jim for this project.
 • He suggested the Toyota Prius instead of another hybrid car.
 • If you are allergic to hair, I suggest a bird or a fish as a pet.

Son olarak, suggest fiilinden sonra soru sözcüğü + mastar gelebilir.

Örnekler
 • He suggested where to go.
 • I suggested what to see.
 • You suggested when to leave.
 • They suggested which coat to buy.