Ulaç eşit değildir mastar

Bazı fiillerden sonra bir ulaç ya da bir mastr gelebilir ancak cümlenin anlamı bir durumda diğerinden farklıdır. Some verbs can be followed by a gerund and an infinitive but the meaning of the sentence is different in one case than in the other. Bağlantılar sizi bu tür farklı yapıların anlamlarının anlatıldığı sayfalara götürür.

Sonrasında ulaç, mastar, ya da bir isim gelebilen fiiller
Sonrasında bir ulaç, bir mastar, ya da bir "that" cümlesi gelebilen fiiller