Ulaç eşittir mastar

Bazı fiillerden sonra bir ulaç ya da mastar geldiğinde iki anlam arasında çok az fark vardır veya hiç fark yoktur. Bağlantılar sizi her fiil için farklı kullanımların ve anlamların açıklandığı sayfalara götürür.

Sonrasında bir ulaç, bir mastar, veya bir isim gelebilen fiiller
 • allow
 • attempt
 • begin
 • bother
 • cease
 • continue
 • deserve
 • neglect
 • omit
 • permit
 • start
Örnekler
 • He began walking towards the museum.
 • He began to walk towards the museum.
 • He began his book.
Sonrasında bir ulaç, bir mastar, veya bir "that" cümlesi gelebilen fiiller
Örnekler
 • I recommend arriving at 8:00.
 • I recommend that you arrive at 8:00.
 • I recommend you to arrive at 8:00.
 • I recommend this book.