"APPRECIATE" fiilinin kullanımı

Ulaç cümlenin öznesine işaret ettiği zaman, appreciate fiilinden sonra sadece ulaç gelir, ancak ulaç cümlenin öznesine işaret etmediği zaman sonrasında iyelik sıfatı + ulaç gelir. Appreciate fiilinden sonra bir isim de gelebiir.

Örnekler
  • I appreciate having time off work.
  • I appreciate your giving me time off work.
  • I appreciate time off work.
  • We appreciate eating chocolate cake.
  • We appreciate his eating our chocolate cake.
  • We appreciate chocolate cake.