Present Continuous Conditional

Yapı

'Type 2 conditional' cümlelerde, 'present conditional' kipinin devamlı hali kullanılabilir.

If cümlesi (şart) Temel cümle (sonuç)
If + simple past present continuous conditional
If this thing happened that thing would be happening.

İşlev

Bu kalıp 'type 2 conditional' cümlelerde yaygındır. Gerçek olmayan bir durumun olası sonucu olan sonuçlanmamış veya devam eden bir eylem veya durum belirtir.

Örnekler
  • I would be working in Italy if I spoke Italian. (Ama İtalyanca konuşmuyorum, bu yüzden İtalya'da çalışmıyorum.)
  • She wouldn't be living with Jack if she lived with her parents. (Ama Jack ile yaşıyor, ailesi ile değil.)
  • You wouldn't be smiling if you knew the truth. (Ama gülümsüyorsun çünkü gerçeği bilmiyorsun.)

'Present CONTINUOUS CONDITIONAL' kipi

Herhangi bir fiilin 'present continuous conditional' kipi üç unsurdan oluşur:
would + be + durum ortacı>
Durum ortacı fiilin kökü alınarak ve -ing eklenerek oluşturulur.

Özne + would + be + durum ortacı
He would be staying
They would be going
To LIVE: Present CONTINUOUS CONDITIONAL
Olumlu Olumsuz Soru Cümlesi Olumsuz Soru Cümlesi
>I would be living I wouldn't be living Would I be living?> Wouldn't I be living?
You would be living You wouldn't be living Would you be living? Wouldn't you be living?
He would be living He wouldn't be living Would he be living? Wouldn't he be living?
She would be living She wouldn't be living Would she be living? Wouldn't she be living?
We would be living We wouldn't be living Would we be living? Wouldn't we be living?
They would be living They wouldn't be living Would they be living? Wouldn't they be living?