Perfect Continuous Conditional

Yapı

'Type 3 conditional' cümlelerde, 'present conditional' kipinin 'perfect' hali kullanılabilir.

If cümlesi (şart) Temel cümle (sonuç)
If + past perfect perfect continuous conditional
If this thing had happened that thing would have been happening.

İşlev

'Perfect continuous conditional' 'type 3 conditional' cümlelerde kullanılabilir. If cümlesindeki eylemin yerine getirilmemiş sonucunu belirtir ve bu sonucu tamamlanmamış veya devam eden bir eylem olarak ifade eder.

Örnekler
  • If the weather had been better (but it wasn't), I'd have been sitting in the garden when he arrived (but I wasn't).
  • If she hadn't got a job in London (but she did), she would have been working in Paris (but she wasn't).
  • If I had had a ball I would have been playing football.
  • If I had known it was dangerous I wouldn't have been climbing that cliff.

'Perfect CONTINUOUS CONDITIONAL' kipi

Herhangi bir fiilin 'perfect continuous conditional' kipi dört unsurdan oluşur:
would + have + been + durum ortacı
Durum ortacı fiilin kökü alınarak ve -ing eki eklenerek oluşturulur.

Özne + would + have + been + durum ortacı
He would have been staying
They would have been going
To Work: Perfect CONTINUOUS CONDITIONAL
Olumlu Olumsuz Soru Cümlesi Olumsuz Soru Cümlesi
I would have been living I wouldn't have been living Would I have been living? Wouldn't I have been living?
You would have been living You wouldn't have been living Would you have been living? Wouldn't you have been living?
He would have been living He wouldn't have been living Would he have been living? Wouldn't he have been living?
She would have been living She wouldn't have been living Would she have been living? Wouldn't she have been living?
We would have been living We wouldn't have been living Would we have been living? Wouldn't we have been living?
They would have been living They wouldn't have been living Would they have been living? Wouldn't they have been living?