Gelecekteki yükümlülük

Yapı

Gelecekteki yükümlülükler hakkında yazdığımızda, iki unsurdan oluşan resmi bir kalıp kullanabiliriz
'to be' fiilinin 'present tense' kipinde özne ile eşleşmesi için çekimlenmiş hali + temel fiilin mastar hali

Gelecekteki yükümlülük olarak 'To travel'
Olumlu Olumsuz Soru Cümlesi Olumsuz Soru Cümlesi
I am to travel. I am not to travel. Am I to travel? Am I not to travel?
You are to travel. You are not to travel. Are you to travel? Aren't you to travel?
He is to travel. He is not to travel. Is he to travel? Isn't he to travel?
It is to travel. It is not to travel. Is it to travel? Isn't it to travel?
We are to travel. We are not to travel. Are we to travel? Aren't we to travel?
They are to travel. They are not to travel. Are they to travel? Aren't they to travel?

İşlev

Yazılı İngilizce'de, bu kalıbı şu andan sonraki bir zamanda gerçekleştirdiğimiz bir yükümlülüğü veya koşulu belirtmek için kullanabiliriz. Must ile anlam olarak benzerdir, fakat bir şeyin bizim için düzenlendiği telkini vardır. Genellikle konuşma dilinde kullanılır.

Örnekler
  • You are to leave this room at once, and you are to travel by train to London.
  • In London you are to pick up your ticket from Mr Smith, and you are to fly to your destination alone.
  • When you arrive, you are to meet our agent, Mr X, who will give you further information.
  • You are to destroy this message now.