Gelecekteki Olaylar için SIMPLE Present Kipi

'Simple present' kipi, ifadeler mevcut gerçeklere dayalı olduğunda ve bu gerçekler bir tarife, çizelge, takvim gibi sabit bir şey olduğunda, şu andan sonraki bir zamanda gerçekleşecek olaylar hakkında ifadede bulunmak için kullanılır.

Örnekler
  • The plane arrives at 18.00 tomorrow.
  • She has a yoga class tomorrow morning.
  • The restaurant opens at 19.30 tonight.
  • Next Thursday at 14.00 there is an English exam.
  • The plane leaves in ten minutes.