Nicelik Sıfatları

Nicelik sıfatları, "How much?" ve "How many?" sorularına yaklaşık veya kesin bir cevap veren sıfat veya sıfat yapısındaki ifadelerdir. Bu bölümdeki sayfalar İngilizce'de bulunan farklı sayı sıfatları ve nasıl kullanıldıkları ile ilgili bilgiler içerir.

İngilizce'de Nicelik Sıfatları