Derecelendirilmiş nicelik sıfatları

Derecelendirilmiş nicelik sıfatları bir şeyin niceliğini başka bir şeyin niceliği ile, her iki unsurun tam niceliğini belirtmeden karşılaştırmamıza olanak sağlar. Derecelendirilmiş nicelik sıfatları ismlerden önce gelirler. Sayılabilen ve sayılamayan isimler için farklı nicelik sıfatları kullanılır. İsim içerikten anlaşılır ise bazen ihmal edilebilir.

Bir niteliğin derecesini (sıfatlar) veya yapılan bir şeyin yöntem derecesini (zarflar) karşılaştıran bu sıfatlar karşılaştırma ve üstünlük bildirmeden ayrıdır. Derecelendirilmiş nicelik sıfatları, karşılaştırma ve üstünlük bildrime gibi, bir artma veya azalma derecesi üzerinde ilgili bir pozisyona sahiptir. Bir cümle içerisinde üstünlük bildirme derecesinden önce her zaman the bulunur.

nicelik sıfatı karşılaştırma derecesi üstünlük bildirme derecesi
Sayılabilen çoğul isimler ile
many more most
few fewer fewest
Sayılamayan isimler ile
much more most
little less least
Örnekler
  • There are many people in England, more people in India, but the most people live in China.
  • Much time and money is spent on education, more on health services but the most is spent on national defence.
  • Few rivers in Europe are not polluted.
  • Fewer people die young now than in the seventeenth century.
  • The country with the fewest people per square kilometre must be Australia.
  • Scientists have little hope of finding a complete cure for cancer before the year 2020.
  • She had less time to study than Paul but had better results.
  • Give that dog the least opportunity and it will bite you.