Belirsiz ve eksik nicelikler

Some ve any sayılabilen ve sayılamayan isimler ile, tanımlanmamış veya eksik nicelikleri tanımlamak için kullanılabilir.

"some"ın kullanımı

Some betimsel cümlelerde kullanılabilir.

Örnekler
 • I had some rice for lunch.
 • He got some books from the library.
 • I will have some news next week.
 • Philip wants some help with his exams.
 • There is some butter in the fridge.

Some aynı zamanda cevabını bildiğinizi düşündüğünüz soru cümlelerinde de kullanılır.

Örnekler
 • Did he give you some tea? = Sanırım verdi.
 • Is there some fruit juice in the fridge? = Sanırım var.
 • Would you like some help? = Herhalde istersin.
 • Will you have some roast beef? = Herhalde alacaksın.

Some aynı zamanda bir şey istemek veya önermek amacıyla soru cümlelerinde kullanılabilir.

Örnekler
 • Could I have some books, please?
 • Why don't you take some apples home with you?
 • Would you like some tea?
 • Will you have some cake?

"any"nin kullanımı

Any cevabını bilmediğiniz soru cümlelerinde kullanılır.

Örnekler
 • Do you have any friends in London?
 • Do they have any children?
 • Do you want any groceries from the shop?
 • Are there any problems with your work?

Any aynı zamanda not ile beraber olumsuz cümleleri oluştumak için kullanılır. Bu cümlelerde, any kelimesi cümleyi daha mutlak yapmak için olumsuzluğa vurgu yapar.

Örnekler
 • She doesn't want any kitchen appliances for Christmas.
 • They don't need any help moving to their new house.
 • I don't want any cake.
 • There isn't any reason to complain.