Doğru nicelik sıfatını seçme

How much? ve How many? sorularına cevap vermek için belirli nicelik sıfatları sayılabilien isimler (friends, cups, people) ile, diğerleri sayılamayan isimler (sugar, tea, money) ile, bazıları ise tüm isim türleri ile kullanılabilir.

Sadece sayılamayan isimler ile Tüm isim türleri ile Sadece sayılabilen isimler ile
a little no, none, not any a few
a bit of some a number of
  any several
a great deal of a lot of, lots of a great number of
a large amount of plenty of a large number of
Örnekler
  • Would you like some tea and a few cookies?
  • I always put a little milk and some carrots in my soup.
  • He has several apples. I don't have any fruit at all.
  • She has plenty of clothes for the winter.
  • I recieved a large amount of feedback from my survey.
"Much" ve "Many" sıfatlarının kullanımı

Much ve many çoğunlukla soru cümleleri ve olumsuz cümlelerde kullanılır. Aynı zamanda olumlu ve olumsuz cümlelerde too ve so ile birleştirilerek kullanılır. Uyarı: many kelimesi olumlu cümlelerde tek başına kullanılabilirken much kelimesi tek başına kullanılamaz. Much olumlu cümlelerde a lot of veya lots of ile değiştirilir (bu ifadeler many yerine de geçebilir).

Sayılamayan isimler Sayılabilen isimler
How much sugar do you have? How many people came to the concert?
There's not much sugar at the store. Not many people came to the concert.
I have too much sugar at home. There were too many people at the concert.
I don't know what to do with so much sugar. It's a problem when there are so many people.
I wish there was not so much sugar here. There were not so many people last year.
There is a lot of sugar in candy. There are many people who want to come. = There are a lot of people who want to come.