Nicelik zarfı olarak "Enough"

Enough herhangi bir ismin önüne yerleştirildiğinde, yeterli veya gerekli niceliği belirtmek için kullanılabilir. Hem olumlu hem de olumsuz cümlelerde kullanılabilir.

Örnekler
  • There is enough bread for lunch.
  • She has enough money.
  • There are not enough apples for all of us.
  • I don't have enough sugar to make a cake.

Enough kelimesi aynı zamanda bir derece zarfı da olabilir. Bu durumda isimden önce kullanılmaz