Nicelik hakkında görüş bildirme

Few ve a few, ve little ve a little nicelik sıfatları neredeyse birebir aynı gibi görünebilirler fakat aslında gayet farklıdırlar. Bu ifadeler, konuşmacının bahsettiği niceliğe karşı olumlu veya olumsuz yaklaşımını gösterir.

Olumlu yaklaşım

A few (sayılabilen isimler için) ve a little (sayılamayan isimler için) niceliği olumlu bir şekilde tanımlarlar, konuşmacının çok fazlasına sahip olmasa da yeterli miktarda sahip olduğunu ima ederler.

Örnekler
  • I've got a few friends. = Yeterince arkadaşım var.
  • I have a few flowers in my garden. = Yeterince çiçeğim var.
  • I've got a little money. = Yeterince param var.
  • I have a little free time on Thursdays. = Yeterince boş zamanım var.
Olumsuz yaklaşım

Few (sayılabilen isimler için) ve little (sayılamayan isimler için) niceliği olumsuz bir şekilde tanımlarlar. İsmin aslında tamamen yoksunluğunu işaret ediyor olabilirler, fakat açıkça o şekilde belirtmekten daha nezaketlidirler.

Örnekler
  • Few people visited him in hospital. = neredeyse hiç ziyaretçisi yoktu, veya belki de hiç ziyaretçisi yoktu.
  • I've seen few birds around here. = neredeyse hiç kuş yok, ya da belki de hiçbir kuş yok.
  • He had little money for treats. = neredeyse hiç parası yok, ya da belki de hiç parası yok.
  • I have little time for TV = neredeyse hiç zamanı yok, belki de hiç zamanı yok.