Üleştirme Sıfatları

Üleştirme sıfatları bir insan veya nesne grubuna, ve grup üyelerine işaret eder. Bir grup içerisindeki kişileri görmenin değişik yollarını gösterirler, ve bir şeyin nasıl üleştirildiğini, paylaşıldığını, veya bölündüğünü belirtirler.

Üleştirme sıfatlarının kullanımı