"half"ın üleştirme sıfatı olarak kullanımı

Üleştirme sıfatı half ikiye bölünmüş bir grubu ifade etmek için kullanılır. Half birçok farklı kalıpta üleştirme sıfatı olarak kullanılabilir. Diğer kesirler aynı kalıplarda daha az sıklıkla da olsa kullanılabilirler.

Half, öncesinde bir belirsiz tanımlık (a veya an) gelen ölçü birimleri ile kullanılabilir. Bu kullanımda bir ölçü birimine işaret eder.

Örnekler
 • I had half a cup of milk left.
 • I bought half a kilo of flour.
 • He ran half a mile this morning.
 • I will be back in half a minute.

Half, öncesinde the, a, işaret sıfatı, veya aitlik zamiri gelen isimler ile kullanılabilir. Bu durumda anlam somut, fiziksel bir bölüme işaret eder. Of sözcüğü half sözcüğünün ardından anlamda bir değişiklik yaratmadan kullanılabilir.

Örnekler
 • Half the people have already left.
 • Half of an apple isn't very much lunch.
 • Did you use half my sugar?
 • I will need half of the flour for my cake.
 • I earned half of that money last summer.
 • She found half these frogs in the river.
 • I spent half that time on my project.
 • You can take half of those books back.
 • I've invited half my friends to the party.
 • I've used up half of our eggs.
 • You wasted half your money on that!

Half, öncesinde of gelen çoğul zamirler ile kullanılabilir.

Örnekler
 • Half of us are going.
 • He scolded half of you but he let the rest off.
 • You couldn't find half of them?