Nesne çiftleri için üleştirme sıfatları

Üleştirme sıfatları both, either ve neither nesne çiftleri arasındaki dağılım ile ilgilidir. Normal olarak, bu sözcükler üç veya daha fazla kişilik grupları ifade edemezler. Aynı zamanda belirsiz boyuttaki bir grubu da belirtemezler. Bu sıfatlar sadece sayılabilen isimleri ifade ederler.

 

"both"un kullanımı

Both, çiftin tamamını belirtir ve "biri ve diğeri" ile eşdeğer anlamdadır. Both çoğul isimler ile tek başına, sonrasında "of" gelerek, veya tanımlıkla beraber ya da tanımlıksız kullanılabilir. Ardından çoğul bir zamir geldiği zaman, both zamirden "of" kullanılarak ayrılmalıdır. Both tekil isimler ile kullanılamaz çünkü iki şeyi ifade etmektedir.

Örnekler
 • Both children were born in Italy.
 • Both the children were born in Italy.
 • Both of the children were born in Italy.
 • Both my parents have fair hair.
 • Both of my parents have fair hair.
 • Both of us like skiing.
 • I told both of them to calm down.

"either"ın kullanımı

Either olumludur ve tek başına kullanıldığı zaman bir çiftin iki üyesinden birine işaret eder. "Biri ya da diğeri" anlamına gelir. Çiftin sadece bir üyesini belirttiğinden dolayı tekil bir isimden önce kullanılmalıdır. Ardından "of" sözcüğü kullanıldığı takdirde çoğul bir isim veya zamir ile kullanılabilir.

Örnekler
 • I can stay at either hotel.
 • Either day is fine for me.
 • There are two chairs here. You can take either of them.
 • Either of you can come.
 • Either of the hotels will be fine.
 • I can eat either of the salads.

Either aynı zamanda or ile birlikte, bir çiftin her üyesinden sırayla bahseden bir tümcede kullanılabilir. Anlamda bir değişiklik oluşmaz, fakat bu durumda either bir üleştirme sıfatı yerine bir bağlaç olarak görev yapar.

Örnekler
 • You can have either ice cream or chocolate cake.
 • I will come on either Thursday or Friday.
 • You can either come inside or put on your raincoat.

"neither"ın kullanımı

Neither olumsuzdur ve tek başına kullanıldığında çiftin tamamına işaret eder. "Biri ya da diğeri değil" anlamına gelir. Çiftin sadece bir üyesini belirttiğinden dolayı tekil bir isimden önce kullanılmalıdır. Ardından "of" sözcüğü kullanıldığı takdirde çoğul bir isim veya zamir ile kullanılabilir.

Örnekler
 • Neither chair is any good.
 • Neither brother came.
 • Which bag do you want? Neither of them.
 • Neither of us were on time.
 • I think neither of these dresses fits me.
 • Neither of the children wanted to go.

Neither aynı zamanda nor ile birlikte, bir çiftin her üyesinden sırayla bahseden bir tümcede kullanılabilir. Anlamda bir değişiklik oluşmaz, fakat bu durumda neither bir üleştirme sıfatı yerine bir bağlaç olarak görev yapar.

Örnekler
 • You can have neither cookies nor candy.
 • It is neither raining nor snowing.
 • She is neither tall nor short.