"all"un üleştirme sıfatı olarak kullanımı

Üleştirme sıfatı all bir grubun tamamına, gruba üye olan herkesin dahil olduğuna özel bir vurgu yaparak işaret eder. All birçok farklı kalıpta üleştirme sıfatı olarak kullanılabilir.

All, sayılamayan isimler ve sayılabilen çoğul isimler ile tek başına kullanılabilir. Bu kullanımda, grubu bireylerden ziyade bir kavram olarak ifade eder.

Örnekler
 • All cheese contains protein.
 • I like all dogs.
 • All children need affection.
 • This soap is for all purposes.

All, öncesinde the veya aitlik bildiren isimler gelen sayılamayan isimler ve sayılabilen çoğul isimler ile kullanılabilir. Bu durumda anlam, grubun bir kavram olmasından ziyade somut, fiziksel bir gruba işaret etmeye doğru yön değiştirir. Bu tür kullanımlarda, of sözcüğü all sözcüğünün ardından anlamda bir değişiklik yaratmadan kullanılabilir.

Örnekler
 • All the people in the room were silent.
 • All of the birds flew away.
 • Have you eaten all the bread?
 • I will need all of the sugar.
 • I've invited all my friends to the party.
 • I've used up all of our eggs.
 • You wasted all your time.

All, öncesinde of gelen çoğul zamirler ile kullanılabilir.

Örnekler
 • All of us are going.
 • He scolded all of you.
 • Did you find all of them?

All soru ve ünlemlerde, öncesinde this veya that gelen sayılamayan isimler ile kullanılabilir. Bu tür kullanımlarda, of sözcüğü all sözcüğünün ardından anlamda bir değişiklik yaratmadan kullanılabilir.

Örnekler
 • Who has left all this paper on my desk?
 • Look at all this snow!
 • Why is all of that sugar on the floor?
 • Where did all of this confetti come from?

All soru ve ünlemlerde, öncesinde these veya those gelen sayılabilen isimler ile kullanılabilir. Bu tür kullanımlarda, of sözcüğü all sözcüğünün ardından anlamda bir değişiklik yaratmadan kullanılabilir.

Örnekler
 • Look at all those balloons!
 • Where did all of those books come from?
 • Why are all these children crying?