"Each" ve "every"nin kullanımı

Each bir grubun üyelerini birey olarak görmenin bir yolu iken, every ise bir grubu bir üyeler dizisi olarak görür. Bu üleştirme sıfatları sadece sayılabilen isimler için kullanılabilir. Genellikle tekil isimler ile kullanılırlar, ve isimden önce gelirler. Çoğu durumda birbirilerinin yerine geçebilirler.

Örnekler
 • Each child received a present.
 • Every child received a present.
 • I gave each plant some water.
 • I gave every plant some water.

Each çoğul isimler ve zamirler ile de kullanılabilir fakat ardından 'of' gelmelidir. Every çoğul isimler ile kullanılamaz.

Örnekler
 • Each of the children received a present.
 • I gave each of the plants some water.
 • He told each of us our jobs.
 • I gave each of them a kiss.

Every bir dizideki farklı noktaları, özellikle de zaman ifadelerini belirtebilir. Each aynı şekilde kullanılır fakat daha az yaygındır.

Örnekler
 • Every morning John goes jogging.
 • This magazine is published every week.
 • I have my coffee here every day.
 • I go visit my mother each week.
 • Each Monday, he buys a kilo of apples.