Perfect continuous infinitive

'Perfect continuous infinitive', sonrasında bir mastar gelmesi zorunlu olan fiillerden sonra, sürekli ama şu anda biten bir eylemi ifade etmek için kullanılır. 'Perfect infinitive' şu şekilde oluşturulur:
to have been + durum ortacı

'Present infinitive'de olduğu gibi, 'perfect continuous infinitive'de fiilin 'zero-infinitive' halinin gerekli olduğu durumlar bulunur, bu yüzden to sözcüğü ihmal edilir. Bu durum en çok zaman kipi belirten yardımcı fiillerden sonra, ve 'zero-infinitive' kullanılan diğer durumlarda meydana gelir.

Örnekler
  • The woman seemed to have been crying.
  • He pretended to have been painting all day.
  • I would have preferred to have been sleeping all afternoon.
  • You must have been waiting for hours!
  • They might have been talking before you came in.
  • You should have been studying for your test.