Perfect infinitive

'Perfect infinitive' en çok type 3 conditional cümleler de 'conditional perfect'in bir parçası olarak kullanılır, ancak diğer yerlerde de kullanılabilir. 'Perfect infinitive' şu şekilde oluşturulur:
to have + geçmiş zaman ortacı

'Present infinitive'de olduğu gibi, 'perfect infinitive'de fiilin 'zero-infinitive' halinin gerekli olduğu durumlar bulunur, bu yüzden to sözcüğü ihmal edilir. Bu durum en çok zaman kipi belirten yardımcı fiillerden sonra, ve 'zero-infinitive' kullanılan diğer durumlarda meydana gelir.

Örnekler
  • He pretended to have seen the film.
  • Before I turn 40, I want to have written a book.
  • I would like to have been to the Taj Mahal when I was in India.
  • If I had known you were coming I would have baked a cake.
  • Someone must have broken the window and climbed in.
  • That man may have noticed the bank robbers' getaway car.