Passive infinitive

'Passive infinitive' edilgen yapının kullanıldığı bazı yapılarda kullanılır. Özellikle yardımcı fillerden (may, should, could, vs.) sonra, neyin olası olduğunu ya da neyin doğru olduğunu belirtmek için yaygın olarak kullanılır. 'Passive infinitive' şu şekilde oluşturulur:
to be + geçmiş zaman ortacı

'Present infinitive'de olduğu gibi, 'passive infinitive'de fiilin 'zero-infinitive' halinin gerekli olduğu durumlar bulunur, bu yüzden to sözcüğü ihmal edilir. Bu durum en çok zaman kipi belirten yardımcı fiillerden sonra, ve 'zero-infinitive' kullanılan diğer durumlarda meydana gelir.

Örnekler
  • I am expecting to be given a pay-rise next month.
  • She is hoping to be elected president.
  • The carpet needs to be washed.
  • These doors should be shut at night.
  • This window may be opened but that one must stay closed.
  • Alice could be given a prize for her artwork.