Present perfect + ever, never, already, yet

Ever

Ever ve never zarfları şu andan önce, tanımlanamayan bir zaman fikrini ifade eder (Have you ever visited Berlin?). 'Ever' ve 'never' her zaman temel fiilden (geçmiş zaman ortacı) önce gelir. Ever şu durumlarda kullanılır:

Sorular
Örnekler

Have you ever been to England?
Has she ever met the Prime Minister?

Olumsuz sorular
Örnekler

Haven't they ever been to Europe?
Haven't you ever eaten Chinese food?

NOTHING+ever veya nobody+ever kalıbını kullanan olumsuz ifadeler
Örnekler

Nobody has ever said that to me before.
Nothing like this has ever happened to us.

'The FIRST TIME' ile
Örnekler

It's the first time that I've ever eaten snails.
This is the first time I've ever been to England.

Never

'Never' şu andan önce hiçbir zaman anlamına gelir, ve not ..... ever ile aynıdır: (I have never visited Berlin)

DİKKATLİ OLUN! Never ve not birlikte kullanılmamalıdır.

I haven't never been to Italy.
I have never been to Italy.

Already

'Already' şu andan önce belirtilmeyen bir zamanda gerçekleşmiş bir eylemi ifade eder. Bir tekrara gerek olmadığını ima eder.

Örnekler

I've already drunk three coffees this morning. (= and you're offering me another one!)
Don't write to John, I've already done it.

 

Aynı zamanda sorularda kullanılır:

Have you already written to John?
Has she finished her homework already?

 

'Already' temel fiilden (geçmiş zaman ortacı) önce veya cümle sonunda bulunabilir:

I have already been to Tokyo.
I have been to Tokyo already.

 

Yet

'Yet' şu an ve şu andan önceki zaman aralığı içerisinde (değil), şimdiki zamana kadar ve şimdiki zaman dahil (değil) anlamını vermek için olumsuz ifadelerde ve sorularda kullanılır. 'Yet' genellikle cümlenin sonunda bulunur.

Örnekler

Have you met Judy yet?
I haven't visited the Tate Gallery yet
Has he arrived yet?
They haven't eaten yet