Present Perfect veya SIMPLE Past

Bir eylemin zamanı önemsiz veya belirtilmemiş ise her zaman Present perfect kullanmalısınız.
Gerçekleşmiş bir eylemin zaman veya yer ile ilgili ayrıntıları verilmiş veya istenmiş ise her zaman Simple past kullanmalısınız.

Karşılaştırma :
Present perfect Simple past
I have lived in Lyon. I lived in Lyon in 1989.
They have eaten Thai food. They ate Thai food last night.
Have you seen 'Othello'? Where did you see 'Othello'?
We have been to Ireland. When did you go to Ireland?

Aynı zamanda, iki kip arasından hangi kipin kullanılacağını belirlemede çoğu zaman önemli bir etken olan bir tutum farkı bulunur.

  • "What did you do at school today?" 'Simple past' kipi kullanılır çünkü soru aktiviteler ile ilgilidir, ve okul günü bitmiş olarak nitelendirilir.
  • "What have you done at school today?" 'Present perfect' kipi kullanılır çünkü soru sonuçlar ile ilgilidir: « bana göster ». Sorunun sorulduğu zaman okul gününün devamı olarak nitelendirilir.